Heerenveen Engelenfeart

  • bagger grondverzet
    20.000m³

Bij het project Heerenveen heeft Van der zwaan bodembemiddeling de afzet van ruim 20.000m³ AW 2000 bagger aangenomen en voor een groot deel op aangrenzend perceel verwerkt. Dit in overleg met de bevoegde gezagen de aannemer en de perceeleigenaren. Een klein gedeelte is als Klasse B-specie afgezet naar een erkende verwerker in de regio.

Heerenveen Engelenfeart
Heerenveen Engelenfeart
Heerenveen Engelenfeart
Heerenveen Engelenfeart
Lemmer Wielewei
Lemmer Wielewei
Kop van Drenthe
Menu