Oestgeest

Baggeren watergangen Oegstgeest, project in januari 2018 afgerond. De verspreidbare baggerspecie is in een weilanddepot tijdelijk opgeslagen. Na uitkeuring zal, in overleg met het bevoegd gezag de eindbestemming bepaald worden.

De baggerspecie is met een tractor en kipper in het weilanddepot gereden.

Baggeren watergangen Oegstgeest
Baggeren watergangen Oegstgeest
Baggeren watergangen Oegstgeest
Lemmer Wielewei
Lemmer Wielewei
Menu