Spijk

  • bagger grondverzet
    5.000m³

Voor het project Spijk worden watergangen gebaggerd om de totale waterkwaliteit te verbeteren. Van der Zwaan Bodembemiddeling heeft in overleg met de Gemeente Delfzijl een depot verzorgd in de omgeving Spijk voor de berging van circa 5.000m³ baggerspecie klasse Industrie & Wonen. De klasse Wonen baggerspecie zal na uitkeuringen worden verdeeld over de weilandlocatie, klasse Industrie baggerspecie wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Fryske Marren
Jachthaven de Boarnstream
Menu